Entries by אלכס רוזנפרב

שבעה הגיגים מקבוצת מחקר רשתית על התודעה החדשה

פוסט אורח כבוד מאת נועם מנלה על התודעה שבעה הגיגים מקבוצת מחקר רשתית על התודעה החדשה הבסטה המחקרית שלי עוסקת בחקר הצייטגייסט (רוח התקופה – אוסף הדיעות, המוסכמות, הרעיונות והשקפות העולם המאפיינים תקופה מסוימת (ויקיפדיה) והמתקבצים לכדי תודעה משותפת). הנוכחי ולאופן בן הרשת משחקת תפקיד מכריע בעיצובו. עיקרון אקסלרוד – על-פי אקסלרוד, רמת האמון בין […]